Finančně analytický úřad rozdává pokuty
za nedodržování AML.
Dostanete ji také?

Makléřský institut s.r.o.
Bělehradská 858/23, Vinohrady
120 00 Praha 2
IČ: 048 34 542
DIČ: CZ04834542