Povinné pojištění makléře

Nový zákon o realitním zprostředkování (ZRZ) zakládá povinnost pro všechny realitní zprostředkovatele být pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci způsobenou újmu, a to po celou dobu, kdy bude vykonávat svoji činnost. Pokud však realitní činnost již vykonáváte, stačí tuto povinnost splnit do dvou měsíců po účinnosti ZRZ (přesné datum účinnosti ZRZ bohužel stále není známé).

Limity pojištění

Limit plnění pro případ, že by realitní zprostředkovatel způsobil svým jednáním újmu, musí být nejméně 1.750.000, – Kč na jednotlivou pojistnou událost, a nejméně 3.500.000, – Kč v případě souběhu více pojistných událostí v průběhu jednoho roku. Další podmínkou pojištění je, že spoluúčast (je-li sjednána), nesmí překročit částku 5.000, – Kč či 1 % u celkové výše pojistného plnění.

Pojištění pro makléře pod RK

Nový realitní zákon myslí také na situaci, kdy realitní zprostředkovatel působí v rámci nějaké realitní kanceláře. V případě, že podnikáte na základě písemně uzavřené smlouvy s jinou právnickou osobou (realitní kanceláří), a služby nabízíte výhradně jménem této právnické osoby nebo pod svým jménem s využitím obchodního jména či obchodní značky takovéto právnické osoby, výše uvedené pojistné limity se snižují na 50 %.

Na co si dát pozor

  • Limity pojištění uvedené v zákoně je nutné brát pouze jako minimální požadavek, je vhodné být pojištěn na vyšší částku, a to zejména v případě, že prodáváte dražší nemovitosti,
  • je vhodné, aby pojištění krylo i další možné škody, které můžete způsobit (úrazy, škody na majetku či předmětech převzatých do úschovy),
  • škodu můžete způsobit jednáním (poskytnutím špatné informace) i nečinností (např. neupozornění na změnu informací v katastru nemovitostí),
  • pokud se nepojistíte, může Vám být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 1.000.000, – Kč,
  • zájemce/klient po Vás může chtít předložit dokumenty potvrzující uzavření pojistky,
  • do 10 pracovních dní od uzavření pojistné smlouvy je nutné ověřenou kopii této smlouvy doručit Ministerstvu pro místní rozvoj.“

Informace byly připraveny ve spolupráci s www.iPravnici.cz

Tomáš Kučera
Tomáš se v realitách pohybuje od roku 1999. Osm let působil jako člen rady Asociace realitních kanceláří ČR. Je certifikovaným makléřem, v oboru nejvyhledávanějším lektorem, mediálně nejznámějším realitním expertem a zajišťuje prodej a nákup nemovitostí i pro VIP osobnosti. Založil v Česku a na Slovensku nejúspěšnější realitní institut CHYTRÝ MAKLÉŘ a jeho vzdělávacími programy projde ročně více jak 7 000 makléřů a manažerů. Autor knih pro makléře. Moderátor na rádiu Frekvence 1. S Ivo Tomanem spoluautor pořadů Návod na úspěch na rádiu ZET BBC.