Češi se zbavují chat a chalup

Prodej chalup v Česku zažívá podle informací od realitních společností zajímavý trend. Ceny těchto rekreačních nemovitostí klesají o desítky procent, což je způsobeno několika faktory. Jedním z nich jsou lidé, kteří se rozhodli prodat své chalupy, jež si pořídili během pandemie. Během této neobvyklé situace se poptávka po chalupách výrazně zvýšila, avšak nyní, když se svět vrací do normálu, se tito jednotlivci zbavují své nemovitosti.

Druhou skupinou klientů jsou lidé, kteří se rozhodli pro prodej chalupy z důvodu aktuální finanční situace na trhu a zvýšených nákladů na energie. Tato skupina se často skládá z lidí ve vyšším věku, kteří již nemají sílu se starat o své rekreační objekty a nemá je o ně zájem ani nikdo z jejich rodiny.

Za poslední rok došlo ke snížení cen chalup o přibližně 20 až 30 procent. Tento pokles je také způsoben tím, že během pandemie došlo k výraznému nárůstu cen těchto nemovitostí, který byl často považován za přehnaný.

Současným trendem v prodeji chalup jsou objekty s co nejnižší energetickou náročností, vlastní studnou a topením pouze dřevem. Tato preference souvisí s rostoucím důrazem na udržitelnost a ekologické způsoby života. Lidé vyhledávají chalupy, které jsou ekonomicky efektivní a nezatěžují příliš životní prostředí.

Prodej chalup v Česku zaznamenává tedy značné změny, které odrážejí aktuální společenské a ekonomické trendy. Zájem o tyto rekreační objekty se snižuje, což vede k poklesu jejich cen. Jednotlivci se snaží prodat nemovitosti, které už jim neslouží nebo je již nezvládají udržovat, a preferují chalupy s nižší energetickou náročností a ekologickým topením.

Institut Chytrý Makléř
Pomáháme makléřům k lepším výsledkům a radosti z makléřiny