Jak si vedlo realitní zprostředkování v roce 2021? Známe čísla

Na základě dat Ministerstva pro místní rozvoj v ČR, institut Chytrý makléř každoročně zpracovává statistiku realizovaných obchodů na trhu nemovitostí a statistiku o počtu realitních makléřů. V číslech vám ukážeme, co se událo na realitním trhu v roce 2021. 

Odhadované objemy prodejů

V České republice se v loňském roce prodaly nemovitosti za 520 až 550 mld. Jedná se o odhadovaný objem celkového prodeje, z něhož nejméně 280 mld jsou obchody, které byly zrealizovány prostřednictvím realitních kanceláří a realitních makléřů. Z uvedeného vyplývá, že více než polovina obchodů na realitním trhu probíhá jako zprostředkovatelský prodej. Zajímavým zjištěním je, že se stále více obchodů realizuje pomocí některé z forem aukčních prodejů, v roce 2021 se jednalo o obchody za více než 110 mld Kč. 

Institut Chytrý makléř si vyžádal od Ministerstva pro místní rozvoj v ČR data o situaci na realitním trhu. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo nejprve výše uvedená data jako předběžná. Dnes vám můžeme předložit aktuální statistiku obchodů, známe nová data. 

Aktuální data, která pro vás zpracoval Chytrý makléř

V roce 2021 byly realizovány obchody v celkovém objemu 690 mld Kč. Z těchto obchodů je třeba odečíst developerské prodeje a obchody se zemědělskou půdou. Zbývá objem 560 mld Kč. Prostřednictvím realitních zprostředkovatelů byly uskutečněny skutečně obchody za 280 mld. 

Odměny realitních makléřů v roce 2021 mohou dosahovat až ke 13 mld Kč (odhad). 

Kolik působí na realitním trhu makléřů?

Jako realitní makléř může v ČR působit osoba, která splňuje podmínky vázané živnosti. Problémem je ale u řady makléřů doložení odbornosti, jejich podnikání je bez doložení odbornosti neoprávněné. Doložením odbornosti je složení odborné certifikované zkoušky a splnění dalších podmínek. 

Realitní zprostředkovatel má povinnost být ze zákona pojištěn, z počtu uzavřených pojistných smluv je možné usuzovat počty podnikajících realitních subjektů. 

Dle platných uzavřených smluv podniká v České republice 11 564 realitních zprostředkovatelů, ze 75 % se jedná o fyzické osoby. Část zprostředkovatelů v roce 2021 činnost ukončila, jiní naopak začali, celkový počet realitních zprostředkovatelů se bude blížit 12 tisícům. 

Ke konci dubna 2022 realitních zprostředkovatelů přibylo

Ke konci dubna 2022 bylo evidováno téměř 19 tisíc živnostenských oprávnění pro vázanou živnost s předmětem podnikání realitní zprostředkování. Asi 1 tisíc osob (z uvedeného počtu) činnost pozastavilo, přerušilo nebo ukončilo. Jak již bylo zmíněno, je třeba odlišit aktivní a neaktivní zprostředkovatele, lepší vypovídací schopnost má tedy údaj o počtu uzavřených pojistných smluv. 

Přehledně to zásadní

V ČR působí cca 12 000 realitních makléřů

Cca polovina obchodů probíhá se zprostředkovatelem. 

V roce 2021 činili odměny zprostředkovatelů cca 13 mld. korun

Tomáš Kučera
Tomáš se v realitách pohybuje od roku 1999. Osm let působil jako člen rady Asociace realitních kanceláří ČR. Je certifikovaným makléřem, v oboru nejvyhledávanějším lektorem, mediálně nejznámějším realitním expertem a zajišťuje prodej a nákup nemovitostí i pro VIP osobnosti. Založil v Česku a na Slovensku nejúspěšnější realitní institut CHYTRÝ MAKLÉŘ a jeho vzdělávacími programy projde ročně více jak 7 000 makléřů a manažerů. Autor knih pro makléře. Moderátor na rádiu Frekvence 1. S Ivo Tomanem spoluautor pořadů Návod na úspěch na rádiu ZET BBC.