Pravidla pro makléře v době lockdownu

Lockdown na začátku března 2020 dorazil i do Česka a s ním přichází razantní omezení v práci realitních makléřů.

Razantní?

Samozřejmě, jak pro koho.

Makléři, kteří již dlouhou dobu využívají moderní nástroje říkají: „Já zatím nevnímám ve své práci téměř žádnou změnu. Kromě toho, že nebudu brát klienty do kanclu.”

Každopádně tady je oficiální doporučení od Ministerstva pro místní rozvoj pro realitní makléře…

 

Motto: preferujme dálkový kontakt, používejme digitální nástroje, neohýbejme ducha omezení polehčujícími výklady, nevysvětlujme obcházení tzv. „zdravým rozumem“

Uzavřené kanceláře

Ze zákazu prodeje a poskytování služeb v provozovnách již není vyjmuta provozovna realitního zprostředkování. Ta měla výjimku pouze do konce měsíce, tedy včetně víkendu 27. a 28. února 2021. Dále tedy není možno osobně realizovat setkání s klientem v provozovně. 

Provozovna může být při dodržení omezujících provozních opatření přístupná pro zaměstnance, spolupracující makléře a individuálně pak pro další podnikatele, kteří zajišťují subdodavatelské služby (fotograf, odhadce, opravář, instalatér, malíř, dodavatel nábytku, stěhovací služba, PR konzultant atd.). 

Realitní zprostředkovatel musí vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest vyššího stupně.

Kam ne/smíte?

Pokud se podnikatel pohybuje v rámci okresu, ve kterém má bydliště, není třeba prokázat nic, než to, že se nachází v okresu, ve kterém leží obec, ve které má skutečně bydliště.

Pokud se bude pohybovat vně, je třeba využít čestného prohlášení nebo vyplnit vládou doporučený formulář pro cesty mimo okres.

Prohlídky ano/ne?

Důvodem pro cestování mimo okres je i výkon podnikatelské činnosti, tedy nejen návštěva své provozovny (kanceláře), spolupracující či jiné firemní provozovny, firemního skladu či archivu, ale i katastrálního úřadu, dalších úřadů, či obhlídka nebo prohlídka nemovitosti. 

Nicméně je nutno vnímat přiměřenost takové cesty k danému úkonu, který má sloužit k vyřešení obchodního případu, kterým je poskytnutí zprostředkovatelské služby.

Navštívit mimo okres klientovu nemovitost nebo příslušný úřad bude zřejmě možné i opakovaně.

Jak se prokázat při kontrole?

Jako doklad k pracovní cestě může být použit i prostý e-mail či výpis z webové brány a podobně, kde klient poptává vaši službu. 

V případě návštěvy katastrálního či stavebního úřadu pak jednoznačný doklad potvrzující propojení obchodního případu s konkrétním katastrálním územím či obvodem příslušného stavebního úřadu. A to ve všech uvedených případech nejen v listinné podobě, ale postačí i záznam v mobilním zařízení.

Jak dělat nábor?

Nebude možné v rámci jednání s klientem navštívit jeho domácnost, ale je pravděpodobně možné za dodržení podmínky, kdy nebudou přítomni další členové domácnosti, provést návštěvu předmětné nemovitosti, tedy předmětu obchodního zprostředkování, a u ní pak případně zajistit filmovou nebo fotografickou dokumentaci za přítomnosti jediné osoby zastupující majitele.

Jak dělat prohlídky?

Prohlídka možná je, neboť se jedná o předvedení nabízené nemovitosti, nejde o návštěvu domácnosti ani provozovny.

Je nutno však upřednostnit on-line prohlídky, fyzické prohlídky pak musí být velmi omezené a doporučujeme je omezit pouze na prokazatelně vážné zájemce. 
V rámci prohlídky nelze provádět žádné další marketingové či PR akce (občerstvení, selfie fotografování atd.), a doporučujeme je realizovat pokud možno bez přítomnosti majitele, jeho přítomnost lze tolerovat pouze na výslovnou žádost z důvodů například kontroly přístupu k cenným věcem. 

Absolutně je nutno vyloučit další členy domácnosti. Za zájemce může být přítomna jedna osoba, maximálně pár.

Po odchodu jedné návštěvy by měla následovat jednoduchá desinfekce části, kde dochází k dotyku, zejména však ale intenzivní větrání (okny i dveřmi současně) alespoň 20 minut. Poté může být uskutečněna v téže nemovitosti další prohlídka.

Prohlídky mimo okres?

Opuštění okresu (hl. m. Praha se počítá jako jeden okres), ve kterém má občan trvalý pobyt či bydliště, vláda zakazuje. Hranice okresu občan může překročit jen v jasně stanovených výjimkách. Např. při cestě do zaměstnání, k lékaři, k zajištění nezbytných potřeb blízkých osob, k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, zajištění péče o zvířata, účasti na pohřbu nebo cesty za zkouškou.

Prohlídka nemovitosti za účelem koupě tak zřejmě do těchto výjimek nespadá.

Jak podepisovat smlouvy?

Upřednostněte dálkovou identifikaci a její kontrolu. Pokud není možné využít dálkově (klient nemá e-mail, nemá připojení k internetu, nemá datovou schránku, apod.), pak je třeba řešit korespondenčně s využitím zprostředkované identifikace. Využití doručovací služby je možné.

Pokud již není jiné možnosti, a smlouva nebude uzavřena on-line, a budete muset za klientem k podpisu smlouvy mimo provozovnu osobně, tak nezapomeňte, že se jedná o smlouvu uzavřenou mimo prostory obvyklé k podnikání. Což s sebou nese problém lhůty odstoupení u spotřebitelské smlouvy podepsané mimo provozovnu.

Advokáti a notáři?

Činnost advokátů a notářů je zvýhodněna, není omezena, přesto má advokát či notář právo jednání z důvodů ochrany zdraví odmítnout. Případně může nastavit vlastní pravidla pro kontakt, která je nutno respektovat. 

Pravděpodobně nejčastější bude to, že nebude chtít podepisovat dokumenty s oběma stranami současně.

Předání nemovitosti?

Doporučujeme omezit jen na nezbytné případy, které jsou pod smluvní sankcí, nebo pokud hrozí škoda z prodlení vzniklá buď omezením přístupu k nutné údržbě nebo opravě (havarijní stav), či vzniklá případným odsunem termínu vyvázání části kupní ceny nebo poskytnutí zástavy. 

Předávající a přejímající by měli přistupovat k jednání odděleně, opět by měl být za každou stranu přítomen maximálně jeden zástupce.

Čestné prohlášení

Pokud se chcete navíc vybavit i čestným prohlášení pro pohyb za hranice okresu, stáhnete jej zde.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Nenechte si ujít

REALITNÍ ON-LINE SHOW s 10 úspěšnými makléři

LOCKDOWN: Problém nebo příležitost?

Tomáš Kučera
Tomáš se v realitách pohybuje od roku 1999. Osm let působil jako člen rady Asociace realitních kanceláří ČR. Je certifikovaným makléřem, v oboru nejvyhledávanějším lektorem, mediálně nejznámějším realitním expertem a zajišťuje prodej a nákup nemovitostí i pro VIP osobnosti. Založil v Česku a na Slovensku nejúspěšnější realitní institut CHYTRÝ MAKLÉŘ a jeho vzdělávacími programy projde ročně více jak 7 000 makléřů a manažerů. Autor knih pro makléře. Moderátor na rádiu Frekvence 1. S Ivo Tomanem spoluautor pořadů Návod na úspěch na rádiu ZET BBC.